تور بدروم 21 مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

21 مهر

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
12/660/000
تور بدروم 14 مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

14مهر

تاریخ برگشت

22 مهر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
11/860/000
تور بدروم 7 مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

7 مهر

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
12/230/000
تور بدروم 8 مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

8 مهر

تاریخ برگشت

14 مهر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
15/840/000
تور بدروم ۱۸ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۱۸ شهریور

تاریخ برگشت

24 شهریور

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
20/120/000
تور بدروم ۲۵ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۲۵ شهریور

تاریخ برگشت

31 شهریور

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
20/150/000
تور بدروم ۱ مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۱ مهر

تاریخ برگشت

7 مهر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
18/150/000
تور بدروم ۱۱ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۱۱ شهریور

تاریخ برگشت

17 شهریور

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
17/480/000
تور بدروم ۴ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۴ شهریور

تاریخ برگشت

10 شهریور

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
16/790/000
تور بدروم ۲۱ مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۲۱ مرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
16/590/000
خانهتور خارجیتور داخلیتور اقساطیتماس باما
گفتگو در واتساپ

تورهای اقساطی هیلداسیر

با امکان پرداخت اقساطی هزینه تورهای مسافرتی در آژانس مسافرتی هیلداسیر می توانید هزینه های سفر خود را به صورت اقساطی پرداخت کنید و از سفر خود لذت ببرید.