تور بزرگ روسیه

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

انتخابی

تاریخ برگشت

بسته به تاریخ رفت

شروع قیمت تور از:

19/950/000
تور روسیه (3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ)

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

19و26 خرداد | 2،9،16،23 تیر

تاریخ برگشت

شروع قیمت تور از:

28/290/000
خانهتور خارجیتور داخلیتور اقساطیتماس باما