تور مارماریس ویژه نوروز 1402

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

اسفند و فروردین

تاریخ برگشت

اسفند و فروردین

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
25.990.000
تور مارماریس ویژه نوروز 1402

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

اسفند و فروردین

تاریخ برگشت

اسفند و فروردین

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

پگاسوس
25.990.000
تور مارماریس ۱۷_۱۸_۱۹_۲۰ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۱۷_۱۸_۱۹_۲۰ شهریور

تاریخ برگشت

انتخابی

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
28/330/000
تور مارماریس ۲۴_۲۵_۲۶_۲۷ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۲۴_۲۵_۲۶_۲۷ شهریور

تاریخ برگشت

انتخابی

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
30/190/000
تور مارماریس ۳۱شهریور و۱_۲_۳ مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۳۱شهریور و۱_۲_۳ مهر

تاریخ برگشت

انتخابی

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
28/820/000
تور مارماریس ۱۰_۱۱_۱۲_۱۳ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۱۰_۱۱_۱۲_۱۳ شهریور

تاریخ برگشت

انتخابی

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
28/290/000
تور مارماریس ۳_۴_۵_۶ شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۳_۴_۵_۶ شهریور

تاریخ برگشت

انتخابی

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
21/360/000
تور مارماریس ۲۰،۲۱،۲۲و۲۳رمرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۲۰،۲۱،۲۲و۲۳رمرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
24/600/000
تور مارماریس ۱۳،۱۴،۱۵و۱۶ مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۱۳،۱۴،۱۵و۱۶ مرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
27/670/000
تور مارماریس ۶،۷،۸و۹ مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

۶،۷،۸و۹ مرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

معراج
28/000/000
خانهتور خارجیتور داخلیتور اقساطیتماس باما
گفتگو در واتساپ

تورهای اقساطی هیلداسیر

با امکان پرداخت اقساطی هزینه تورهای مسافرتی در آژانس مسافرتی هیلداسیر می توانید هزینه های سفر خود را به صورت اقساطی پرداخت کنید و از سفر خود لذت ببرید.