تور کوش آداسی 8 مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

8 مهر

تاریخ برگشت

13 مهر

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

حمل و نقل

ایران ایر تور
13/260/000
تور کوش آداسی 1 مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

1 مهر

تاریخ برگشت

7 مهر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

ایران ایر تور
21/690/000
تور کوش آداسی 30 و 31 شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

30 و 31 شهریور

تاریخ برگشت

6 و 7 شهریور

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

ایران ایر تور
21/690/000
تور کوش آداسی 23 شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

23 شهریور

تاریخ برگشت

29 شهریور

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

ایران ایر تور
21/690/000
تور کوش آداسی 28 مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

28 مرداد

تاریخ برگشت

4 شهریور

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
15/750/000
کوش آداسی 21 مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

21 مرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
14/990/000
تور کوش آداسی 14 مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

14 مرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
22/090/000
تور کوش آداسی 31تیر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

31تیر

تاریخ برگشت

6تیر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
13/260/000
تور کوش آداسی - 10 تیر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

10 تیر

تاریخ برگشت

17 تیر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
14/540/000
تور کوش آداسی - 3 تیر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

3 تیر

تاریخ برگشت

10 تیر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
13/940/000
خانهتور خارجیتور داخلیتور اقساطیتماس باما
گفتگو در واتساپ

سیم کارت رایگان ترکیه هدیه بگیرید!

با رزرو تورهای ترکیه ( استانبول، آنتالیا، کوش آداسی، مارماریس، بدروم و …) یک سیم کارت فعال از طرف هیلداسیر هدیه بگیرید.