تور کوش آداسی 8 مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

8 مهر

تاریخ برگشت

13 مهر

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

حمل و نقل

ایران ایر تور
13/260/000
تور کوش آداسی 1 مهر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

1 مهر

تاریخ برگشت

7 مهر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

ایران ایر تور
21/690/000
تور کوش آداسی 30 و 31 شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

30 و 31 شهریور

تاریخ برگشت

6 و 7 شهریور

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

ایران ایر تور
21/690/000
تور کوش آداسی 23 شهریور

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

23 شهریور

تاریخ برگشت

29 شهریور

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

ایران ایر تور
21/690/000
تور کوش آداسی 28 مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

28 مرداد

تاریخ برگشت

4 شهریور

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
15/750/000
کوش آداسی 21 مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

21 مرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
14/990/000
تور کوش آداسی 14 مرداد

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

14 مرداد

تاریخ برگشت

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
22/090/000
تور کوش آداسی 31تیر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

31تیر

تاریخ برگشت

6تیر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
13/260/000
تور کوش آداسی - 10 تیر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

10 تیر

تاریخ برگشت

17 تیر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
14/540/000
تور کوش آداسی - 3 تیر

شرایط پرداخت

نقد و اقساط

تاریخ رفت

3 تیر

تاریخ برگشت

10 تیر

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

حمل و نقل

هواپیمایی آتا
13/940/000
خانهتور خارجیتور داخلیتور اقساطیتماس باما
گفتگو در واتساپ

تورهای اقساطی هیلداسیر

با امکان پرداخت اقساطی هزینه تورهای مسافرتی در آژانس مسافرتی هیلداسیر می توانید هزینه های سفر خود را به صورت اقساطی پرداخت کنید و از سفر خود لذت ببرید.